About Telescope

← Back to news page
swedenflagimage5
Brev till ledarna för Aktiebolaget Sverige
20-02-2017

Lund 2017-02-17

Idag fick jag besked om att en av våra före detta anställda blivit delgiven ett beslut från Migrationsverket om att han och hans familj ska utvisas till Kina inom 4 veckor. Detta grundar sig inte i något kriminellt eller annan ljusskygg verksamhet utan anledningen är att vi som företag har följt rekommendationerna från vårt försäkringsbolag samt branschpraxis. För 5 år sedan.

I dagarna gör Migrationsverket, på inrådan av regeringen, en genomlysning av samtliga förlängningar av arbetstillstånd samt ansökningar om permanent uppehållstillstånd av invandrad arbetskraft. Detta har hittills utmynnat i att om tidigare arbetsgivare haft några fel i sina försäkringar eller pensioner, kommer personen att utvisas från Sverige. Personer som idag har ett fast jobb i Sverige, betalar skatt och har en kompetens inom områden som Arbetsförmedlingen identifierat som bristyrken.

Jag har varit i kontakt med relocationbolag som hanterar dessa ansökningsärende, stora börsbolags egna interna relocation avdelningar samt försäkringsbolag. Alla konstaterar vi samma sak. Det är helt vansinnigt!
Att Migrationsverket gör detta retroaktivt för ärenden som tidigare passerat både fackets och Migrationsverkets granskningar är absurt. Som att bli dömd till fortkörningsböter efter 5 år för att man idag har sänkt hastigheten på aktuell vägsträcka.

En tolkning av detta är att det är ett straff mot icke kollektivavtalsanslutna bolag. Tills man gräver lite djupare.
När en person flyttat till Sverige för att jobba krävs ett personnummer för att komma in i systemet. Detta gäller skattesystem, försäkring etc. Att få ett personnummer tar normalt mellan 5-20 arbetsdagar, beroende på belastning hos Skattemyndigheten.
Under denna tid personnummer saknas kan personen ej registreras hos försäkringsbolaget som individ. Kollektiva försäkringar som bolaget innehar gäller men ej sjukförsäkring. Det innebär att, enligt Migrationsverkets tolkning, personen har ”haft bristande försäkringsskydd under sin anställning”. Detta leder i dagsläget till att personen ska utvisas.
Om det anställande företaget har kollektivavtal? Samma sak. Försäkring kan ej tecknas för individer utan personnummer. Detta innebär att forskare, professorer, läkare och annan högutbildad kompetens faller under samma regel. Oavsett om bolaget har haft kollektivavtal eller ej.
Detta gör, om man drar det till sin spets, att inga bolag som anställer utländsk arbetskraft följer kollektivavtalen. Även om man gör rätt från början och följer alla rekommendationer och råd. Var drar man gränsen? Detta är ett klassiskt moment 22.

Vi har som bolag alltid försökt göra rätt mot myndighetens ställda krav. Alla våra tillståndsansökningar, för icke Schengen medborgare, har skickats till facket för bedömning och vidare till Migrationsverket som sedan godkänt dessa ansökningar utan kommentar och utfärdat arbetstillstånd för våra nya kollegor.
Sedan flera år tillbaka är vi certifierade av Migrationsverket. Certifieringen innebär ”Ett åtagande att bara lämna in ansökningar som är kompletta (inklusive fackligt yttrande) och där arbetsgivaren erbjuder löne- och anställningsvillkor som uppfyller kraven för att tillstånd ska beviljas”.
Vi har följt de rekommendationer försäkringsbolaget givit oss gällande försäkringar och pensioner för att ligga i linje med kollektivavtalen. Något som varken facket eller Migrationsverket tidigare påpekat eller anmärkt på. Förrän nu.

Hur ska våra Svenska bolag klara att expandera på en global marknad när vi inte kan behålla den kompetens vi har och behöver?
Svenska teknik kometen iZettle, som levererar en mobil betallösning, växte med 30114% under 2015 – ja, över trettio tusen procent på tolv månader – enligt Deloitte’s oberoende ranking av Sveriges snabbast växande teknologiföretag. Ökad omsättning innebär nästan alltid ändrad kravbild på teknik i en mjukvaruplattform. Man måste helt enkelt växa för att möta marknadens och kundernas krav. Svenska teknikprojekt värda miljontals kronor blir av med nyckelkompetens, utan att vi har lokala förmågor som kan fylla stolarna. Att skicka hem en mjukvaruarkitekt eller nyckelutvecklare som sitter i ett skarpt utvecklingsprojekt, är som att kasta ut kirurgen mitt under pågående operation. Det kan bara gå fel.

Det Migrationsverket gör nu kommer att påverka mängder av små och stora bolag för att inte tala om den enskilda individer med familj. Många av dessa barn är födda eller uppväxta i Sverige och ska nu utvisas till sitt ”hemland” där de varken har kompisar, skola eller boende.
Var och en av dessa teknikexperter som får åka hem, har vi spenderat veckor och ibland månader att leta upp. Ofta är det utmanande att få någon från t.ex. Kina eller Kenya att förstå varför man skulle vilja bo i lilla Sverige långt upp i norr, men vi lyckas inte sällan efter ärliga samtal och möten. Flytten hit är ofta det största steg dessa familjer någonsin tagit i livet. Ett steg som inte sällan färgas av oro för det nya, och senare glädje över att se hur snabbt barn finner sig i ett nytt land, med nya kamrater som pratar ett nytt språk.

Sverige behöver dessa värdefulla resurser, och dom förtjänar att behandlas med respekt.

Patrick Hiller, CEO

Other News

client

Competence beyond borders

Patrick Hiller, Chief Executive Officer